TÍNH NĂNG VĨ THÚ TRONG HÀNH TRÌNH NHẪN GIẢ

Tính năng Vĩ Thú được mở khi người chơi vượt qua ải tu hành số 3.

Có 5 loại vĩ thú: Nhất vĩ - Shukaku, Tứ vĩ - Songoku, Lục vĩ - saiken, Bát vĩ - gyuki, Cửu vĩ - kurama.

Người chơi sẽ thực hiện và hoàn thanh nhiệm vụ được yêu cầu để mở khóa vĩ thú tiếp theo.

Sau khi mở khóa thành công 5 loại vĩ thú người chơi có thể tiến hành tăng bậc cho vĩ thú.

Tính năng Vĩ Thú trong Hành Trình Nhẫn giả có những hoạt động như:

1. Tăng Bậc

Người chơi sử dụng Đan Tiến Bậc Vĩ Thú và Đồng để tiến hành tăng bậc cho Vĩ Thú.

Bậc Vĩ Thú càng cao thuộc tính cơ bản cộng cho toàn đội càng cao.

Đan Tiến Bậc Vĩ Thú có thể sở hữu tại Tiệm Thi, Tiệm bậc,...

2. Kỹ Năng:

Khi Vĩ Thú tăng tới bậc 4 có thể tiến hành nâng cấp kĩ năng cho Vĩ Thú.

Sử dụng Đan Kỹ Năng Vĩ Thú và Đồng để tién hành tăng kỹ năng cho Vĩ Thú.

Đan Kĩ Năng cho Vĩ Thú có thể sở hữu bằng cách tham gia nhiệm vụ thành tựu hoặc mua trong trong shop,..

Mỗi Vĩ thú sẽ có kĩ năng khác nhau người chơi sẽ tùy biến việc dùng cho đội hình nào tăng tính chiến thuật cho game.

3. Tiềm Năng

Tiến hành tăng tiềm năng sẽ giúp tăng chỉ số và lực chiến của Vĩ Thú.

Sử dụng Đan Tiềm Năng Vĩ Thú và Đá Tiềm Năng Vĩ Thú để tiến hành tăng cấp.

Có thể sở hữu Đan Tiềm Năng và Đá Tiềm Năng tại sự kiện nạp, quà ưu đãi,...

4. Ảo Hóa

Ảo hóa ngoài giúp Vĩ Thú thay đổi ngoại hình mà còn giúp tăng chỉ số cũng như những hiệu quả đặc biệt cho Vĩ Thú.

Người chơi có thể sở hữu ảo hóa của Vĩ Thú bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu, tham gia hoạt động, vinh danh top các hoạt động,...

Thuộc tính của ảo hóa Vĩ Thú được cộng dồn.

5. Văn Ấn

Một tính năng tăng thuộc tính khác của Vĩ Thú là Văn Ấn.

Sử dụng Đá Văn Ấn Vĩ Thú để tiến hành Văn Ấn.

Văn Ấn sẽ tăng 2 thuộc tính chính là Công và HP của Vĩ Thú.

Số lượng đá Văn Ấn được sử dụng sẽ tùy thuộc vào cấp của Vĩ Thú quyết định.

Mọi vấn đề hoặc thắc mắc cần giải đáp, nhẫn giả vui lòng liên hệ Fanpage Hành Trình Nhẫn Giả để được hướng dẫn và hỗ trợ nhé. Tenten rất vui được đồng hành cùng nhẫn giả.