TÍNH NĂNG TRANH BÁ THIÊN THÊ & ĐẤU THIÊN THÊ

I. TRANH BÁ THIÊN THÊ:

Nguyên tắc
- Tranh Bá Thiên Thê gồm 2 giai đoạn: Vòng Loại và Đấu Top 64
- Mỗi CN 12:00-13:00, hệ thống sẽ chọn ra XH Top 256 Đấu Thiên Thê tự động tham chiến
- Số người tham gia không đủ 64 sẽ không thể mở đấu
- Thể thức thi đấu là đối kháng 1vs1
- Hết giờ, phe có tổng ST cao nhất sẽ thắng
Nguyên tắc Vòng Loại:
- Vòng Loại CN 12:00 sẽ mở, tổng cộng có 6 vòng đấu, mỗi vòng đấu gồm 3 giai đoạn: chuẩn bị, dự đoán, chiến đấu
- Chiến thắng nhận điểm vòng loại, thất bại không được cộng điểm
- Điểm cuối cùng bằng điểm vòng loại cộng điểm XH Đấu Thiên Thê
- Tổng điểm XH Top 64 được tham gia Đấu Top 64
Nguyên tắc Đấu Top 64:
- Đấu Top 64 là loại trực tiếp, cuối cùng chọn ra Quán Quân, Á Quân, Quý Quân
- Thứ hạng Quý Quân được xác định bằng tổng điểm vòng Đấu Top 4
Nguyên tắc dự đoán:
- Mỗi vòng chỉ được dự đoán 1 lần, không thể thay đổi lựa chọn
- Bắt đầu mỗi vòng thi sẽ được phát Xu Thiên Thê để dự đoán
- Đoán đúng nhận được Xu Thiên Thê với tỉ lệ cược tương ứng
- Kết thúc SK, Xu Thiên Thê tự động chuyển thành Đá Thiên Thê, dùng để đổi vật phẩm trong Tiệm Thiên Thê

Ảnh 1. Tranh Bá Thiên Thê

II. Đấu Thiên Thê:

Nguyên tắc:
- Mỗi thứ 7 00:00 - CN 23:00 mở Đấu Thiên Thê
- Top 100 Đấu Trường mới được tham gia
- Chiến thắng đối thủ sẽ thay đổi thứ hạng, thất bại không đổi
- Mỗi lần chiến đấu tốn 1 lượt khiêu chiến, lượt khiêu chiến làm mới lúc 00:00 mỗi ngày
Thưởng
- Tổng kết thưởng lúc 23:00 mỗi ngày
- Mỗi ngày được lễ bái 3 người ở Điện Anh Hùng nhận Điểm Thiên Thê
- Điểm Thiên Thê dùng để đổi đạo cụ hiếm ở Tiệm Điểm
Đặc biệt:
- Khiêu chiến quá giờ sẽ xem như thất bại
- Đối thủ đang bị khiêu chiến không thể phát động khiêu chiến, cần chờ khiêu chiến xong

Ảnh 2.Đấu Thiên Thê

Mọi vấn đề hoặc thắc mắc cần giải đáp, nhẫn giả vui lòng liên hệ Fanpage Hành Trình Nhẫn Giả để được hướng dẫn và hỗ trợ nhé. Tenten rất vui được đồng hành cùng nhẫn giả.