TÍNH NĂNG TẾ ĐÀN NHẪN GIẢ TRONG HÀNH TRÌNH NHẪN GIẢ

Tính năng Tế Đàn Nhẫn Giả cho phép người chơi ghép, tách, thu hồi và chuyển sinh nhẫn giả.

1. Ghép

Tính năng này dùng để ghép nhẫn giả có sao thấp thành nhẫn giả có sao cao hơn cùng tên.

Nhẫn giả 4 sao được ghép thành nhẫn giả 5 sao. Nhẫn giả 5 sao được ghép thành nhẫn giả 6 sao.

Nhẫn giả khi ghép thành công sẽ kế thừa cấp và cấp tăng bậc của nhẫn giả.

 

2. Tách

Khi không muốn sử dụng 1 nhẫn giả thì người chơi có thể tách nhẫn giả đó để lấy nguyên liệu.

Tách nhẫn giả sẽ nhận được Đan Tiến Bậc và các nguyên liệu cần để bồi dưỡng nhẫn giả khác.

Sau khi tách nhẫn giả sẽ hoàn toàn bộ nguyên liệu tiêu hao để bồi dưỡng (gồm nguyên liệu tăng cấp, nguyên liệu tăng bậc, nguyên liệu tăng sao). Trang bị và ngọc, kỹ năng thiên phú sẽ hoàn trả thành Tinh Hoa Ngọc nhất định.

Khi tách nhẫn giả sẽ nhận được Hồn. Sử dụng Hồn trong Tiệm Nhẫn Giả có thể đổi mảnh nhẫn giả khác.

 

3. Thu hồi

Khi người chơi sở hữu 1 nhẫn giả 7, 8, 9 sao, người chơi có thể sử dụng tính năng thu hồi để được hoàn trả toàn bộ mảnh và 1 số mảnh nhẫn giả 5 sao.

Thu hồi sẽ hoàn trả lại toàn bộ Đồng, Chakra, Đan Tiến Bậc, Ngọc, Trang Bị, Trang Sức tiêu hao trong quá tình bồi dưỡng.

Kỹ năng trên người nhẫn giả sẽ được hoàn trả thành Tinh Hoa Ngọc với giá trị là 50%.

Để tiến hành thu hồi, người chơi cần sở hữu Bí Dược Thu Hồi.

 

4. Chuyển sinh

Chuyển sinh giúp nhẫn giả 7 sao trở lên chuyển sinh thành nhẫn giả khác cùng phe.

Chọn 1 nhẫn giả 7 sao trở lên xong đặt vào số lượng nhẫn giả 5 sao chỉ định cộng Chuyển Luân Bảo Giám.

Nhẫn giả không thể lên 10 sao không thể làm nhẫn giả mục tiêu.

Chuyển sinh xong sẽ nhận được nhẫn giả mục tiêu 7 sao trở lên kế thừa toàn bộ Trang Bị, Ngọc, Thiên Phú cấp, bậc của nhẫn giả 7 sao trước chuyển sinh.

Chuyển sinh không thể rút lại. Hãy cân nhắc kĩ trước khi chuyển sinh.

 

Mọi vấn đề hoặc thắc mắc cần giải đáp, nhẫn giả vui lòng liên hệ Fanpage Hành Trình Nhẫn Giả để được hướng dẫn và hỗ trợ nhé. Tenten rất vui được đồng hành cùng nhẫn giả.