TÍNH NĂNG CHIÊU MỘ TRONG HÀNH TRÌNH NHẪN GIẢ

Với tính năng này người chơi có thể chiêu mộ những nhẫn giả mà mình yêu thích để tạo ra một đội hình yêu thích

Có 3 loại hình chiêu mộ nhẫn giả: Chiêu Mộ Cơ Bản, Chiêu Mộ Cao Cấp và Chiêu Mộ Tình Bạn.

1. Chiêu Mộ Cơ Bản

Người chơi sử dụng Thiệp Nhẫn Giả Thường để tiến hành chiêu mộ. Một vé tương ứng với một lần chiêu mộ ngẫu nhiên và sẽ nhận được nhẫn giả 1 - 5 sao.

Người chơi có thể chiêu mộ nhanh với 10 lượt tương ứng với 10 vé.

Mỗi 16 tiếng người chơi sẽ có 1 lượt chiêu mộ miễn phí.

Khi chiêu mộ thành công sẽ tích thành 1 điểm. Khi đạt điểm và yêu cầu đề ra người chơi sẽ được chiêu mộ 1 lần nhất định ra nhẫn giả 5 sao.

 

2. Chiêu Mộ Cao Cấp

Người chơi sử dụng Thiệp Nhẫn Giả - III để tiến hành chiêu mộ. Một vé tương ứng với một lần chiêu mộ ngẫu nhiên và sẽ nhận được nhẫn giả 1 - 5 sao. Quay 10 lần nhất định ra 1 nhẫn giả 5 sao.

Người chơi có thể chiêu mộ nhanh với 10 lượt tương ứng với 10 vé.

Mỗi 16 tiếng người chơi sẽ có 1 lượt chiêu mộ miễn phí.

Khi chiêu mộ thành công sẽ tích thành 1 điểm. Khi đạt điểm và yêu cầu đề ra người chơi sẽ được chiêu mộ 1 lần nhất định ra nhẫn giả 5 sao.

 

3. Chiêu Mộ Tình Bạn

Người chơi sử dụng Điểm Tình Bạn để tiến hành chiêu mộ. 100 điểm tương ứng với 1 lần chiêu mộ ngẫu nhiên và sẽ nhận được nhẫn giả 2 - 5 sao.

Người chơi có thể chiêu mộ nhanh với 10 lượt tương ứng với 1000 điểm.

Điểm Tình Bạn có thể sở hữu bằng cách hàng ngày trao đổi với nhau trong giao diện Bạn Bè.

Khi chiêu mộ thành công sẽ tích thành 1 điểm. Khi đạt điểm và yêu cầu đề ra người chơi sẽ được chiêu mộ 1 lần nhất định ra nhẫn giả 5 sao.

 

Ngoài ra, người chơi có thể sử dụng tính năng Triệu Hồi Cấm Thuật để chiêu mộ nhẫn giả.

Tính năng này cho phép người chơi sử dụng Thiệp Nhẫn Giả Cấm Thuật để chiêu mộ. Mỗi lần chiêu mộ tốn 1 thiệp.

Người chơi chọn phe trước khi tiến hành chiêu mộ và có cơ hội nhận được nhẫn giả 4 - 5 sao hoặc mảnh nhẫn giả thuộc hệ mình chọn lúc trước chiêu mộ.

Mỗi lần sử dụng Thiệp Nhẫn Giả Cấm Thuật chiêu mộ ngoài nhẫn giả hoặc mảnh nhẫn giả, người chơi sẽ nhận được 1 Kết Tinh Cấm Thuật, 30 điểm Cấm Thuật và 50 Phù Cấm Thuật.

Kết Tinh Cấm Thuật được sử dụng đổi Nhẫn Giả trong tiệm Cấm Thuật.

Điểm Cấm Thuật dùng để chuyển đổi ngẫu nhiên Nhẫn Giả khác cùng phe trong tính năng Chuyển Sinh Nhẫn Giả.

Sử dụng số lượng Phù Cấm Thuật nhất định được chiêu mộ Nhẫn Giả 5 sao phe chỉ định.

 

Mọi vấn đề hoặc thắc mắc cần giải đáp, nhẫn giả vui lòng liên hệ Fanpage Hành Trình Nhẫn Giả để được hướng dẫn và hỗ trợ nhé. Tenten rất vui được đồng hành cùng nhẫn giả.