TÍNH NĂNG CHIẾN BẬC ẢNH NHẪN

GIỚI THIỆU:

Quy trình Chiến Bậc Ảnh Nhẫn
- Chiến Bậc Ảnh Nhẫn là lối chơi PVP LSV, Thế Giới đạt cấp 90 mở, người chơi đạt cấp 90 được tham gia
- CN 00:00-23:30 được bắt cặp khiêu chiến, 30p cuối mỗi ngày không thể khiêu chiến
- Thời gian một mùa giải là 3 tuần (21 ngày), sau khi mùa giả kết thúc sẽ tổng kết ngay và mở mùa giải sau
Mỗi mùa giả chia làm 2 giai đoạn: nửa mùa trước và nửa mùa sau, sau khi nửa mùa trước kết thúc mở ngay nửa mùa sau
- Khi mở mỗi mùa giải, phụ thuộc vào tình hình SV để phân chia khu đấu
Quy tắc Bắt cặp và Chiến đấu
- Mỗi ngày có 3 lượt bắt cặp miễn phí, VIP được mua thêm lượt, tối đa 5 lần, số lượt 00:00 cài lại
Chiến thắng nhận được EXP Bậc và thưởng chiến đấu, thất bại sẽ trừ EXP Bậc và thưởng chiến đấu ít hơn
- Liên quan Nhẫn Giả Chiến
- Nhẫn Giả Chiến mở vào 3 ngày cuối cùng của mùa giải
- Người chơi đạt Bậc "Ảnh Nhẫn Đỉnh Phong" được tham gia Nhẫn Giả Chiến
- Tham gia Nhẫn Giả Chiến tự động mở Đội 2, nhưng cần mở khóa Ảo Hóa Vĩ Thú [Gedo Maza] mới có thể dùng Đội 2 của Nhẫn Giả Chiến
- Hình thức Xa Luân Chiến
- Người chơi đã tham gia Nhẫn Giả Chiến không được tham gia cá trận đấu thường lệ trong giải đấu
Quy tắc Bậc
- Chiến thắng đối thủ có bậc và lực chiến càng cao, EXP Bậc càng nhiều
- Khi EXP Bậc đủ mốc đạt điều kiện tăng bậc, giai đoạn tiếp theo sẽ là Đấu Tăng Bậc
- Bậc Chunnin (gồm Bậc Chunnin) trở xuống cần "1 trận 1 thắng" sẽ được tăng bậc
- Bậc Chunnin trở lên cần "3 trận 2 thắng" sẽ được tăng bậc
- Nếu không đạt đủ số trận thắng chỉ định, tăng bậc thất bại, bậc không thay đổi và EXP Bậc bị trừ
- Thưởng Đạt Lần Đầu ở mỗi bậc trong mùa giải, mỗi bậc chỉ nhận thưởng 1 lần
Tổng kết Mùa giải
- Sau khi nửa mùa giả trước và nửa mùa giải sau kết thúc sẽ phát [Thưởng Tổng Kết Bậc]
- Người chơi đạt "Ảnh Nhẫn Đỉnh Phong III" trở lên sẽ nhận được [Thập Vĩ] Ngoại Hình Ảo Hóa Vĩ Thú, Khung Avatar độc quyền, duy trì đến hết nửa mùa
- Sau khi kết thúc mùa giải, người chơi bậc "Ảnh Nhẫn Đỉnh Phong" đạt Hạng 6 XH nhận được danh hiệu mạnh, duy trì suốt mùa giải (21 ngày)
- Nửa mùa giải trước kết thúc sẽ không cài lại Bậc và XH
- Kết thúc mùa giải sẽ mở cài lại XH, đồng thời Bậc hiện tại sẽ xác định Bậc kế thừa của mùa giải mới

HÌNH ẢNH:

Ảnh 1. Chiến Bậc Ảnh Nhẫn

Mọi vấn đề hoặc thắc mắc cần giải đáp, nhẫn giả vui lòng liên hệ Fanpage Hành Trình Nhẫn Giả để được hướng dẫn và hỗ trợ nhé. Tenten rất vui được đồng hành cùng nhẫn giả.