TÍNH NĂNG CON ĐƯỜNG NHẪN GIẢ

GIỚI THIỆU:

Khi Nhẫn Giả đạt cấp 16 sẽ mở tính năng Con Đường Nhẫn Giả
Đấy là tính năng PVE. Người chơi tiến hành khiêu chiến tại tầng thấp khi chiến thắng sẽ được khiêu chiến tầng cáo hơn
Lần đầu khiêu chiến người chơi sẽ không tốn lượt. Khi khiêu chiến thành công người chơi có thể tiến hành càn quét. 
Mỗi ngày có 2 lượt càn quét miễn phí. Có thể dùng Ryou để mua thêm lượt. Lượt càn quét được làm mới 00:00 mỗi ngày
Mỗi lần khiêu chiến thành công lần đầu người chơi sẽ được phần thưởng như: Đan Tiến Bậc, Đồng, Chakra. Đạt 10 tầng thành công tặng thưởng thêm.

HÌNH ẢNH:

Ảnh 1. Giao diện Ghép