TÍNH NĂNG TẾ ĐÀN NHẪN GIẢ

GIỚI THIỆU:

Tại tính năng cho phép người chơi có thể : Ghép , Tách , Thu Hồi và Chuyển Sinh Nhẫn Giả.

GHÉP:

Tính năng dùng để Ghép Nhẫn Giả có sao thấp thành Nhẫn Giả có sao cao hơn cùng tên.
Nhẫn Giả 4 sao được ghép thành Nhẫn giả 5 sao. Nhẫn giả 5 sao được ghép thành Nhẫn Giả 6 sao 
Nhẫn giả khi ghép thành công sẽ kế thừa cấp và cấp tăng bậc của Nhẫn Giả.

Ảnh 1. Giao diện Ghép

TÁCH:

Khi không có muốn sử dụng 1 Nhẫn Giả thì người chơi có thể tách Nhẫn Giả đó để lấy nguyên liệu.
Tách Nhẫn Giả sẽ nhận được Đan Tiến Bậc và các nguyên liệu cần để bồi dưỡng Nhẫn Giả khác.
Sau khi tách Nhẫn Giả sẽ hoàn toàn bộ nguyên liệu tiêu hao để bồi dưỡng ( gồm nguyên liệu tăng cấp , nguyên liệu tăng bậc, nguyên liệu tăng sao ).
Trang bị và Ngọc , Kỹ năng thiên phú sẽ hoàn trả thành Tinh Hoa ngọc nhất định.
Khi tách Nhẫn Giả sẽ nhận đực Hồn. Sử dụng Hồn trong Tiệm Nhẫn Giả có thể đổi mảnh Nhẫn Giả khác .

Ảnh 2. Giao diện Tách

THU HỒI:

Khi bạn sở hữu 1 Nhẫn giả 7,8,9 sao bạn có thể sử dụng tính năng thu hồi. Sẽ hoàn trả toàn bộ mảnh và 1 số mảnh Nhẫn Giả 5 sao.
Thu hồi sẽ hoàn trả lại toàn bộ Đồng, Chakra, Đan Tiến Bậc, Ngọc, T.Bị, Trang Sức tiêu hao trong quá tình bồi dưỡng.
Kỹ năng trên người Nhãn Giả sẽ được hoàn trả thành Tinh Hoa Ngọc với giá trị là 50%.
Để tiến hành thu hồi người chơi cần sở hữu Bí Dược Thu Hồi.

Ảnh 3. Giao diện Thu Hồi

Chuyển Sinh:

Chuyển sinh giúp Nhẫn Giả 7 sao trở lên chuyển sinh thành Nhẫn Giả khác cùng phe.
Chọn 1 Nhẫn giả 7 sao trở lên xong đặt vào số lượng Nhẫn Giả 5 sao chỉ định cộng Chuyển Luân Bảo Giám.
Nhẫn Giả không thể lên 10 sao không thể làm Nhẫn Giả mục tiêu.
Chuyển sinh xong sẽ nhận được nhẫn giả mục tiêu 7 sao trở lên kế thừa toàn bộ Trang Bị, Ngọc, Thiên Phú cấp, bậc của Nhẫn Giat 7 sao trước Chuyển Sinh.
Chuyển sinh không thể rút lại. Hãy cân nhắc kĩ trước khi chuyển sinh.

Ảnh 4. Giao diện Chuyển Sinh