05-09-2022

TÍNH NĂNG VIP VÀ ĐẶC QUYỀN VIP HÀNH TRÌNH NHẪN GIẢ

Hệ thống VIP là một trong những tính năng độc đáo tại Hành Trình Nhẫn Giả, giúp các nhẫn giả khẳng định vị thế của mình và nhanh chóng gia tăng chiến lực.
02-08-2022

TÍNH NĂNG CHIÊU MỘ TRONG HÀNH TRÌNH NHẪN GIẢ

Với tính năng này người chơi có thể chiêu mộ những nhẫn giả mà mình yêu thích để tạo ra một đội hình yêu thích
02-08-2022

TÍNH NĂNG TẾ ĐÀN NHẪN GIẢ TRONG HÀNH TRÌNH NHẪN GIẢ

Tính năng Tế Đàn Nhẫn Giả cho phép người chơi ghép, tách, thu hồi và chuyển sinh nhẫn giả.
01-08-2022

TÍNH NĂNG VĨ THÚ TRONG HÀNH TRÌNH NHẪN GIẢ

Tính năng Vĩ Thú được mở khi người chơi vượt qua ải tu hành số 3.
01-08-2022

TÍNH NĂNG HỘI TRONG HÀNH TRÌNH NHẪN GIẢ

Tính năng Hội được mở khi người chơi đạt cấp 18 với rất nhiều hoạt động hấp dẫn.