THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CÁC GÓI QUÀ NẠP

Tenten xin thông báo đến tất cả nhẫn giả về việc điều chỉnh item các gói quà nạp. 

Thời gian áp dụng: từ ngày 13/10/2022

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

Đối với các gói nạp ngày:

  GÓI QUÀ CŨ GÓI QUÀ MỚI
Tên vật phẩm Số lượng Tên vật phẩm Số lượng
Gói 49.000VNĐ Đá Ấn Văn Vĩ Thú 1 Đá Ấn Văn Vĩ Thú 1
Thiệp N.Giả-III 2 Thiệp N.Giả-III 4
Ryou 240 Ryou 240
Tinh Hoa Ngọc 250 Thiệp N.Giả Cấm Thuật 2
Gói 299.000VNĐ Đá Ấn Văn Vĩ Thú 3 Đá Ấn Văn Vĩ Thú 3
Thiệp N.Giả-III 10 Thiệp N.Giả-III 20
Ryou 1500 Ryou 1500
Tinh Hoa Ngọc 1000 Thiệp N.Giả Cấm Thuật 6

 

Đối với các gói hạn mua server mới:

  GÓI QUÀ CŨ GÓI QUÀ MỚI
Tên vật phẩm Số lượng Tên vật phẩm Số lượng
Quà Tăng Tân Thủ Ryou 60 Ryou 60
Thiệp N.Giả-III 3 Thiệp N.Giả-III 5
Bộ T.Bị Cam 1 Sao 1 Bộ T.Bị Cam 1 Sao 2
Quà Tăng Lực Chiến Ryou 300 Ryou 300
Thiệp N.Giả-III 10 Thiệp N.Giả-III 15
Bộ T.Bị Cam 3 Sao 1 Bộ T.Bị Cam 3 Sao 2
Quà Chiêu Mộ May Mắn Ryou 680 Ryou 680
Thiệp N.Giả-III 15 Thiệp N.Giả-III 30
Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 100 Thiệp N.Giả Cấm Thuật 5
Tăng Sao 3 Hệ N.Giả-Chọn 1 Tăng Sao 3 Hệ N.Giả-Chọn 1
Quà Siêu Lợi Triệu Hồi Ryou 1280 Ryou 1280
Thiệp N.Giả-III 30 Thiệp N.Giả-III 50
Mảnh Ảnh Thức 5 Sao 100 Thiệp N.Giả Cấm Thuật 10
Tăng Sao N.Giả Ảnh Thức-Chọn 1 Tăng Sao N.Giả Ảnh Thức-Chọn 1
Quà Tăng Sao N.Giả Ryou 3280 Ryou 3280
Quà N.Giả Tinh Anh-Chọn ① 2 Quà N.Giả Tinh Anh-Chọn_1 2
Quà Anh Hồn 6 Sao-Chọn 1 Rương Tăng Sao N.Giả_Chọn 1
    Thiệp N.Giả Cấm Thuật 15
Quà Sức Mạnh Chiến Đấu Ryou 6480 Ryou 6480
Rương N.Giả Siêu Mạnh-Chọn 1 Rương N.Giả Siêu Mạnh-Chọn 1
Rương T.Bị Đỏ 4 Sao 1 Rương T.Bị Đỏ 4 Sao 1
    Thiệp N.Giả Cấm Thuật 20

 

Mọi vấn đề hoặc thắc mắc cần giải đáp, nhẫn giả vui lòng liên hệ Fanpage Hành Trình Nhẫn Giả để được hướng dẫn và hỗ trợ nhé. Tenten rất vui được đồng hành cùng nhẫn giả.