SỰ KIỆN NHẪN GIẢ MẬT LỆNH

♦ Nội dung sự kiện:

Hoàn thành nhiệm vụ ngày trong Nhẫn Giả Mật Lệnh nhận Thư Mật Lệnh, tích lũy số lượng nhất định, tăng cấp được nhận thưởng.

Mỗi ngày sẽ làm mới nhiệm vụ, riêng nhiệm vụ tích nạp là mốc nạp tích lũy trong 7 ngày sẽ không bị làm mới

♦ Thời gian dự kiến: Sự kiện sẽ mở vào tuần thứ 2 hoặc tuần thứ 3 kể từ ngày mở server.

♦ Phạm vi tham gia: Nhân vật từ level 10 trở lên.

Tích lũy đủ số Thư Mật Lệnh sẽ được nhận thưởng theo mốc:

50 Thư Mật Lệnh: Thiệp N.Giả-III và Tinh Hoa Ngọc *200

100 Thư Mật Lệnh: Thiệp N.Giả-III *2 và Tinh Hoa Ngọc *200

150 Thư Mật Lệnh: Thiệp N.Giả-III *2 và Tinh Hoa Ngọc *200

200 Thư Mật Lệnh: Quà T.Bị Cam 3 Sao - Ngẫu Nhiên và Tinh Hoa Ngọc *200

250 Thư Mật Lệnh: Ryou - 200 và Tinh Hoa Ngọc *200

300 Thư Mật Lệnh: Thiệp N.Giả Cấm Thuật và Tinh Hoa Ngọc *200

350 Thư Mật Lệnh: Mảnh Tenten *50 và Tinh Hoa Ngọc *200

Mọi vấn đề hoặc thắc mắc cần giải đáp, nhẫn giả vui lòng liên hệ Fanpage Hành Trình Nhẫn Giả để được hướng dẫn và hỗ trợ nhé. Tenten rất vui được đồng hành cùng nhẫn giả.