SỰ KIỆN KABUTO ĐẾN - CHIÊU MỘ NHẪN GIẢ KABUTO TIÊN NHÂN

Trong thời gian sự kiện, thông qua chiêu mộ có thể sở hữu nhẫn giả Kabuto Tiên Nhân.

Mưu Sỹ Lạnh Nhạt là sự kiện chiêu mộ đặc biệt ra nhẫn giả 5 sao Kabuto Tiên Nhân.

♦ Thời gian dự kiến: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày mở sự kiện (29/12/2022 - 04/01/2023)

♦ Phạm vi tham gia: Máy chủ đủ 15 ngày tuổi trở lên và nhân vật từ level 10 trở lên. Sự kiện sẽ xuất hiện ở ngày tuổi thứ 16 của máy chủ. Các máy chủ gần đủ tuổi thì sự kiện sẽ xuất hiện khi máy chủ đạt đủ tuổi trong thời gian diễn ra sự kiện.

♦ Đạo cụ chiêu mộ: Đạo cụ tiêu hao dùng để chiêu mộ là Kính Của Kabuto.

♦ Nội dung chi tiết:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiêu Mộ Giới Hạn nhận được toàn bộ Nhẫn Giả trong Kho Thưởng của Chiêu Mộ - III. Đồng thời, tăng tỉ lệ nhận Kabuto Tiên Nhân (Khi rút trúng 5 sao có tỉ lệ 20% nhận Kabuto Tiên Nhân).

Mỗi lần Chiêu Mộ x10 nhất định nhận Nhẫn Giả 4 Sao trở lên.

Trong Chiêu Mộ Giới Hạn, mỗi chiêu mộ 60 lần, nhất định nhận Nhẫn Giả 5 Sao có tỉ lệ tăng trong kỳ này.

Khi thông qua Chiêu Mộ Giới Hạn nhận được Nhẫn Giả 5 Sao có tỉ lệ tăng kỳ này, lượt chiêu mộ còn lại cài lại thành lượt ban đầu và tính lại từ đầu.

♦ Tỉ lệ:

Nhẫn Giả Kabuto Tiên Nhân: 1.2%

Nhẫn Giả 5 Sao khác: 4.8%

Nhẫn Giả 4 Sao: 19%

Nhẫn Giả 3 Sao: 75%

♦ Chiêu mộ tích lũy chắc chắn nhận Kabuto Tiên Nhân:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, số lượt chiêu mộ đạt mốc sẽ nhận được thưởng tương ứng. Cụ thể như sau:

30 lượt chiêu mộ: Kính Của Kabuto *3

50 lượt chiêu mộ: Kính Của Kabuto *5

100 lượt chiêu mộ: Kính Của Kabuto *10

200 lượt chiêu mộ: Mảnh Ảnh Thức 5 Sao *50

300 lượt chiêu mộ: Mảnh Kabuto Tiên Nhân *50

♦ Các ưu đãi hấp dẫn khác: Để tạo điều kiện cho người chơi có thêm cơ hội chiêu mộ và mạnh hơn cùng Kabuto Tiên Nhân, Tenten mang đến sự kiện với cực nhiều ưu đãi.

1. Sự kiện tăng sao Kabuto Tiên Nhân:

Thời gian: 29/12/2022 - 04/01/2023

Tại đây, người chơi có thể mua các gói quà giúp tăng sao nhanh chóng, đồng thời nhận thêm nhiều vật phẩm giá trị.

2. Tiệm làng Lá: 

Thời gian: 29/12/2022 - 04/01/2023

Ưu đãi hạn giờ mở bán các gói đạo cụ chiêu mộ Kính Của Kabuto (sử dụng để chiêu mộ nhẫn giả Nagato).

3. Quà Động Long Địa:

Thời gian: 29/12/2022 - 04/01/2023

Ưu đãi gói quà giá gốc 846.000 VNĐ còn 779.000 VNĐ

4. Ưu đãi ngày Mua hạn giờ:

Thời gian: Mỗi ngày được mua một lần, reset mỗi ngày, từ 29/12/2022 - 04/01/2023.

Ưu đãi 3 gói quà với Ryou và đạo cụ chiêu mộ.

5. Thí Luyện Cường Nhẫn:

Thời gian: Mỗi ngày làm nhiệm vụ khiêu chiến, reset mỗi ngày, từ 29/12/2022 - 04/01/2023.

Thực hiện nhiệm vụ khiêu chiến để tích lũy tài nguyên và đạo cụ hoạt động.

Mọi vấn đề hoặc thắc mắc cần giải đáp, nhẫn giả vui lòng liên hệ Fanpage Hành Trình Nhẫn Giả để được hướng dẫn và hỗ trợ nhé. Tenten rất vui được đồng hành cùng nhẫn giả.