SỰ KIỆN ICHA PARADISE

Trong thời gian sự kiện, đạt cấp tương ứng có thể sở hữu nhẫn giả 5 sao Asuma.

♦ Phạm vi tham gia: Nhân vật từ level 10 trở lên. Sự kiện sẽ xuất hiện ở tuần thứ 2 hoặc tuần thứ 3 từ ngày mở server.

♦ Nội dung chi tiết:

Hoàn thành các nhiệm vụ trong Icha Paradise, tích lũy số lượng nhất định sẽ được tăng cấp nhận thưởng.

Nhiệm vụ ngày làm mới lúc 0h.

Nhiệm vụ tích nạp là mốc nạp tích lũy trong 7 ngày, không làm mới mỗi ngày.

♦ Tham gia sự kiện chắc chắn nhận nhẫn giả 5 sao Asuma với điều kiện tương ứng:

Icha Paradise đạt cấp 1: Thiệp N.Giả-III *1 và Vé Tầm Bảo *5

Icha Paradise đạt cấp 2: Thiệp N.Giả-III *2 và Vé Tầm Bảo *5

Icha Paradise đạt cấp 3: Quà T.Bị Cam - Ngẫu Nhiên *1 và Vé Tầm Bảo *5

Icha Paradise đạt cấp 4: Quà T.Bị Cam - Ngẫu Nhiên *1 và Vé Tầm Bảo *5

Icha Paradise đạt cấp 5: Vé Tầm Bảo-III *1 và Vé Tầm Bảo *5

Icha Paradise đạt cấp 6: Ryou - 2000 và Vé Tầm Bảo *5

Icha Paradise đạt cấp 7: Thiệp N.Giả Cấm Thuật *1 và Vé Tầm Bảo *5

Icha Paradise đạt cấp 8: Mảnh Asuma *5 và Vé Tầm Bảo *5

 

Mọi vấn đề hoặc thắc mắc cần giải đáp, nhẫn giả vui lòng liên hệ Fanpage Hành Trình Nhẫn Giả để được hướng dẫn và hỗ trợ nhé. Tenten rất vui được đồng hành cùng nhẫn giả.