09-02-2023

SỰ KIỆN LỄ HỘI VALENTINE

Tham gia sự kiện Lễ Hội Valentine để có cơ hội chiêu mộ những nhân vật đỉnh cao.
29-12-2022

SỰ KIỆN KABUTO ĐẾN - CHIÊU MỘ NHẪN GIẢ KABUTO TIÊN NHÂN

Trong thời gian sự kiện, thông qua chiêu mộ có thể sở hữu nhẫn giả Kabuto Tiên Nhân.
16-12-2022

SỰ KIỆN LỰC LỤC ĐẠO - CHIÊU MỘ NHẪN GIẢ NAGATO

Trong thời gian sự kiện, thông qua chiêu mộ có thể sở hữu nhẫn giả Nagato.
02-12-2022

SỰ KIỆN TÍCH NẠP NHẬN QUÀ - CHỈ 22K

Sự kiện ưu đãi cực hấp dẫn dành cho các nhẫn giả nông dân.
01-12-2022

SỰ KIỆN BÃO CÁT HỒI SINH - CHIÊU MỘ GAARA NHẪN CHIẾN

Trong thời gian sự kiện, thông qua chiêu mộ có thể sở hữu Gaara Nhẫn Chiến
17-11-2022

SỰ KIỆN TIỆM MUA CHUNG HẠN GIỜ

Tham gia sự kiện để có cơ hội nhận ưu đãi cực lớn.
17-11-2022

SỰ KIỆN SỨC MẠNH CỦA CHÚA - CHIÊU MỘ PAIN THIÊN ĐẠO

Trong thời gian sự kiện, thông qua chiêu mộ có thể sở hữu Pain - Thiên Đạo.
10-11-2022

SỰ KIỆN THẦN BÍ BIKOCHU

Trong thời gian sự kiện, thu thập Thần Bí Bikochu để đổi quà ở Tiệm Sự Kiện.
09-11-2022

SỰ KIỆN ICHA PARADISE

Trong thời gian sự kiện, đạt cấp tương ứng có thể sở hữu nhẫn giả 5 sao Asuma.